Chemické čištění potrubí a výměníků

Preventivní péče o vodní systémy je ideálním řešením. Pokud však již došlo k tvorbě vápenatých úsad nebo korozních produktů, nabízíme provedení profesionálního vyčištění Vašich výměníků nebo potrubních rozvodů. Čištění může probíhat buď metodou on-line (tedy za provozu, formou pozvolného rozpouštění úsad) nebo off-line (např. demontáží zaneseného dílu a jeho rapidním vyčištěním v rozsahu 1-2 pracovních směn).

V obou případech se doporučuje kombinace chemických přípravků (např. naše produktová řada Coracon®) a mechanické filtrace.

Typický postup on-line čištění

On-line čištění probíhá za běžného provozu a vyznačuje se zejména těmito charakteristikami:

  • Jemná a postupná disperze úsad
  • Průběžná filtrace prostřednictvím pronajaté jednotky Slimy
  • Kontinuální antikorozní ochrana během čištění
     

Do cirkulující vody se přidává např. přípravek Desal T 110, který je kapalnou směsí čistících a dispergačních činidel sestavených na bázi neionogenních nepěnivých tenzidů. Působí tak, že snižuje povrchové napětí a uvolňuje pozvolně organické úsady, čímž se zabrání nežádoucí koagulaci koloidních a hrubších částic. Desal T 110 se dávkuje současně s inhibitorem koroze / dispergátorem Coracon Clean. Po vyčištění systému se zastaví dávkování přípravků Desal / Coracon Clean a pokračuje se pouze v preventivním dávkování chemikálií, které Vám byly nabídnuty samostatně. 

Obvykle doporučujeme zřídit odbočku (by-pass) o světlosti 1“. Do by-passu se nejprve zařadí mechanický filtr hrubých nečistot o jemnosti/hrubosti 100 μm. Výstup z filtru bude vyveden zpět do otevřené nádoby technologie. Pokud by technologie neběžela, doporučujeme instalovat dočasně malé čerpadlo, které zajistí nucený oběh vody. Tento filtr ponecháme v okruhu přibližně jeden týden, v případě delších odstávek a po vzájemné dohodě možná i déle.
 

V následném kroku demontujeme mechanický filtr, včleníme do okruhu jednotku Slimy a začneme dávkovat dispergační přípravek Desal T 110 (dávka 100 – 200 ppm) v kombinaci s inhibitorem Coracon Clean (počáteční dávka 100 ppm, po jednom až dvou týdnech se dávka případně zvýší). Obě chemikálie mohou být případně dávkovány již v prvním kroku v kombinaci s mechanickým filtrem.

Je nutné sledovat filtr v jednotce Slimy a průběžně jej vyměňovat/čistit. Dle našich zkušeností tento postup trvá 4 – 5 týdnů, ale vezměte prosím do úvahy, že každý systém je jiný. Rozhodnutí, kdy ukončit on-line čištění a přejít na „normální režim“, provedeme společně na základě vyhodnocení kvality oběhové vody (vizuálně, analyticky).

K dispozici je sada filtrů o různé světlosti, obvykle se začíná na hodnotě 100 μm a snižuje se přes 40 μm až na 1 μm.

Po dokončení tohoto jednorázového čištění najedeme na „normální režim“, což znamená nejčastěji preventivní dávkování inhibitoru v kombinaci s biocidem a řízení chemického režimu okruhu
 

Nahoru