Geotermální instalace

Produktová řada teplonosných kapalin coracon® pro geotermální aplikace poskytuje

  • Více výkonu
  • Více udržitelnosti
  • Nižší náklady

40 % emisí CO2 pochází z našich systémů vytápění budov, které realizujeme většinou na základě ropných produktů, uhlí nebo zemního plynu. Geotermální energie je perfektní alternativou. Ať už pro vytápění nebo chlazení, jde o budoucnost optimální správy klimatu. Geotermální energie je obnovitelným, nevyčerpatelným a všude dostupným zdrojem, zcela prostým CO2 a proto absolutně šetrným k životnímu prostředí. Naše bio-teplonosné kapaliny jsou vyráběny udržitelným způsobem a jsou dokonce vhodné pro použití v oblastech s ochranou pitné vody.
 

První geotermální chladicí solanka bez glykolů a triazolů

Náš produkt Coracon® LT EKO F-15 je první geotermální chladicí solankou, zcela bez glykolů a triazolů:

  • Vyrobeno z obnovitelných surovin a vody
  • Zaknihováno v seznamu Seznam LAWA (Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser)
  • Bez genetického inženýrství
  • 50 % méně emisí CO2 během výroby
  • 100 % lepší přenos tepla
  • 10 % více chladicí kapacity než komerčně dostupné výrobky
  • Vhodné pro vodoprávní chráněné oblasti

Celý systém musí být v souladu

Geotermální systém se skládá z geotermální sondy, oběhového čerpadla a výparníku tepelného čerpadla. V tomto okruhu cirkuluje teplonosná tekutina. Účinnost systému do značné míry závisí na účinnosti a stabilitě této tekutiny.
 

Optimální přenos tepla, ideální ochrana proti korozi a nejlepší kompatibilita s okolím

Nové produkty coracon® GEKO zaručují vysoce účinný výkon, optimální ochranu systému a umožňují nasazení i v oblastech s ochranou vody. Nemrznoucí směs sestává ze dvou hlavních složek, vody a inhibitorů chránících proti korozi.

Efektivní a šetrné k životnímu prostředí

Díky přidávání účinných inhibitorů je umožněno minimalizovat koncentraci (MEK) použití produktů coracon® GEKO na pouhých 10 %. To znamená, že 90 % solanky může sestávat z vody. Pro srovnání: běžné teplonosné kapaliny pracují s hodnotou MEK vyšší než 25%. Vysoký podíl vody snižuje viskozitu teplonosné kapaliny a snižuje se potřebný hnací výkon čerpadel. Výsledkem je, že celkové náklady na spotřebu jsou výrazně nižší než u konvenčních chladicích koncentrátů solanky. A navíc - naše všechny inhibitory jsou plně biologicky rozložitelné.

Ministerstvo životního prostředí SRN uděluje společnostem Aqua-Concept a geoKOAX cenu IKU za geotermální inovace


Inovativní geotermální sonda v kombinaci s inovativní teplonosnou tekutinou. Aqua-Concept GmbH společně se společností geoKOAX GmbH vyvinula jedinečný koncept levného a ekologického geotermálního řešení. Systém se skládá z patentované geotermální sondy geoKOAX a naší ekologické teplonosné kapaliny coracon® GEKO, která optimálně odpovídá potřebám sondy geoKOAX a zcela mění geotermální hardware na dokonalý harmonický systém.
V roce 2016 jsme od Spolkového ministerstva životního prostředí a BDI obdrželi Inovační cenu pro klima a životní prostředí IKU (Innovations für Klima und Umwelt).

Nahoru