Mechanická úprava vody

Zatímco při chemické úpravě vody cíleně přidáváme žádoucí aktivní složky za účelem zvýšení její kvality, tak mechanická úprava většinou slouží k odstranění složek nežádoucích.

K dispozici je řada postupů a zařízení, které v závislosti na specifických parametrech Vašeho okruhu můžeme doporučit, nainstalovat, uvést do provozu a zajišťovat jejich servis.

Filtrace

Mechanické čistoty, jako jsou např. částečky rzi, písku atd., lze úspěšně odstraňovat pomocí nejrůznějších typů filtrů (filtrační vložky, pískové, náplňové apod.). Obecně rozlišujeme filtraci běžnou, mikro- či nano-. Filtr může být vsazen do hlavního rozvodu nebo do bypassu.

Změkčovací jednotky

V jednotlivých regionech se setkáváme s různě tvrdou vodou. Soli v ní rozpuštěné vytvářejí v potrubních rozvodech nánosy vodního kamene, který poškozuje zařízení a snižuje jejich účinnost. Naše osvědčené změkčovací systémy jsou založeny na iontové výměně za použití speciální pryskyřice. Ionty vápníku a hořčíku jsou nahrazeny ionty sodíkovými. Systémy obvykle sestávají ze dvou sloupcových nádob stejného typu. Když je kapacita prvního sloupce vyčerpána, druhý je aktivován a první se regeneruje. Tvrdá voda ve sloupci protéká regulačním ventilem shora dolů, je vedena iontoměničovou pryskyřicí a poté opět stoupá. Vápník zůstává v pryskyřici, která musí být v pravidelných intervalech regenerována. Po tomto fyzickém ošetření je voda měkká a prakticky bez vápníku.

Reverzní osmóza

Moderní technologické postupy stále více vyžadují chladicí vodu s velmi nízkým obsahem soli a / nebo technologickou vodu s extrémně nízkým zatížením solí. Fyzikální úprava vody pomocí principu reverzní osmózy je nejdůkladnější metodou. Reverzní osmóza je filtrační proces, který filtruje látky v molekulární oblasti od vody (nanofiltrace).

Nahoru