Sprinklerové systémy

Méně koroze, méně úsad, více bezpečnosti.

Ochrana proti korozi, čištění a údržba sprinklerových zařízení.

Sprinklerové systémy chrání život, majetek a budovy. Zabraňují tomu, aby se vzniklý oheň vyvinul ve velký požár. 100 % funkční spolehlivost je nejvyšší prioritou. Toto zabezpečení je zaručeno pouze profesionální ochranou sprinklerového systému proti korozi a jeho pravidelnou údržbou, protože pokud jsou potrubí nebo trysky zablokovány korozními částicemi nebo jinými usazeninami, tak ve stavu nouze nefunguje nic.

Statistika z Německa: Každých 5 minut někde hoří.

V německých firmách hoří více než 100 000 krát ročně. Podle VdS (Vertrauen durch Sicherheit) utrpí německá ekonomika škodu kolem dvou miliard eur ročně. Fatální konstatování: K 10 % požárů dochází i přes existující hasicí systémy.

Důvodem je nedostatečná údržba a nedostatečná ochrana proti korozi, protože zrezivělá čerpadla a znečištěná a zkorodovaná potrubí jsou hlavními důvody, proč i perfektně naplánované systémy nefungují správně. Podle BVFA (Bundes Verband Technischerbrandschutz) by byla úspěšnost požární ochrany 98 %, pokud by technická protipožární ochrana řádně fungovala. Dostatečný důvod, aby uživatelé jednali rychle.

Korozní ochrana a čištění v jednom

S naším novým produktem coragard® CS342 přinášíme řešení pro sprinklerové systémy, které nabízí směs inovativních antikorozních inhibitorů kombinovanou s čistícími složkami. Coragard® CS342 chrání Vaše zařízení nejen proti korozi a tvorbě vápenatých úsad, ale stará se i o to, aby tyto úsady byly úspěšně vyneseny ze všech potrubních rozvodů.

Jediný VdS-certifikovaný produkt na trhu

Nový coragard® CS342 garantuje díky své antikorozní a čistící charakteristice dodržování aktuálních pokynů VdS pro sprinklerové systémy. Jde doposud o jediný výrobek na trhu, který je certifikován touto entitou a poskytuje optimální bezpečí Vašich sprinklerových systémů.

Optimální ochrana sprinklerových zařízení pomocí coragard® CS342

 • Schváleno VdS
 • Zajišťuje maximální provozní bezpečnosti
 • Tvorba ochranné vrstvy v potrubí zastavuje korozi
 • Čisticí účinek rozptýlením suspendovaných látek
 • Žádné ucpané potrubí
 • Méně následných škod
 • Nižší náklady na údržbu
 • Delší životnost systému
 • Vhodný pro mokré i suché sprinklerové systémy i pro hasicí systémy s pěnou

Nižší náklady a více bezpečí díky profesionální údržbě

Předpisy požární ochrany vás zavazují k pravidelné údržbě sprinklerových systémů. Nabízíme vám ucelený koncept, který ušetří spoustu práce, a především vysoké následné náklady. Po seznámení se s Vaším systémem sestavíme bezplatné individuální řešení, nabídku a navrhovaný harmonogram postupu. Pravidelná podpora našich specialistů významně snižuje náklady na údržbu a následnou kontrolu. Funkční spolehlivost je zaručena.

FAQ

Jaké typy sprinklerových systémů existují, jak systémy fungují a kde se používají?

Mokrý systém:

V mokrém systému je potrubní síť před a za ventilovou stanicí neustále naplněna vodou a je pod tlakem. Pokud se v případě požáru spustí první sprinkler, voda z trysky okamžitě vytéká. Poplachová ventilová stanice funguje podobně jako zpětná klapka. Pokles tlaku vody (při otevření sprinkleru) nad klapkou stanice ji otevírá a stávající hasicí voda může proudit do potrubní sítě se sprinklery. Mokrý systém smí být instalován pouze v případě, že nehrozí riziko mrazu.

Suchý systém:

V suchém systému je potrubní síť sprinklerů naplněna pouze vodou z čerpadla do poplachové ventilové stanice. Za ventilovou stanicí jsou rozvody naplněny stlačeným plynem, který udržuje výstražný ventil uzavřený místo vody. V případě požáru se sprinkler otevře, stlačený vzduch unikne, pokles tlaku vzduchu umožní otevření stanice a hasicí voda protéká do systému. Suché systémy se používají tam, kde existuje nebezpečí zámrazy (např. v podzemních garážích, venkovních skladech) nebo pokud by extrémně vysoké teploty odpařily hasicí vodu.

Tandemová konfigurace:

Tandemový systém je kombinací mokrého a suchého systému. Systém je užitečný, pokud je malá část ochranného systému vystavena riziku mrazu, ale samostatný suchý systém by nebyl vhodný. Suchý systém získává svou hasicí vodu ze sprinklerové potrubní sítě mokrého systému. To znamená, že nevznikají žádné další náklady na samostatný přívod vody.

„Rychle“ suchý systém

Tento systém bývá nainstalován, pokud existuje nebezpečí mrazu a je třeba očekávat velmi vysokou rychlost hoření. Na rozdíl od běžného suchého systému je zde ventil alarmu otevřen požárním poplašným systémem. Spustí se včasný výstražný signál. Potrubní sprinklerová síť je naplněna vodou ještě před tím, než hlavice sprinkleru reaguje.

Předstihové zařízení „pre-action“:

Toto zařízení je navrženo podobně jako zařízení suchého systému. Nazývá se také předem předstihový suchý systém. Používá se v citlivých oblastech, kde může dojít k nechtěnému úniku požární vody, např. poškozením sprinkleru. Hlavní rozdíl: v případě požáru může ventil otevřít pouze požární poplachový systém. Potrubní síť sprinklerů je pod tlakem. Mechanické poškození sprinkleru má za následek náhlý pokles tlaku, který následně spustí poplašný signál. Do sprinklerové potrubní sítě postřikovačů však nepronikne žádná hasicí voda, protože požární poplachový systém nehlásil poplach a suchý poplašný ventil nebyl otevřen.

Jak se čistí sprinklerové systémy konvenčním způsobem?

Pro zajištění funkční bezpečnosti postřikovacího systému je nezbytné jeho pravidelné čištění. Pokud částice rzi nebo jiné usazeniny ucpaly trysky a vedení, v nouzovém případě nebude fungovat nic. Pokud se v trubkách nahromadí rez, běžně se k jejich vyčištění používají silné kyseliny (např. kyselina chlorovodíková). Tyto kyseliny však bohužel také poškozují „zdravé“ potrubí a mohou poškodit i trysky sprinkleru. To by znamenalo úplné selhání funkčnosti systému. Z tohoto důvodu by se silné kyseliny neměly používat k odstraňování rzi, ale uživatel by měl volit spíše produkty, které rez nerozpouštějí, nýbrž pouze odstraňují, dispergují a vypláchnou.

Které normy platí pro sprinklerová zařízení (Německo)?

DIN EN 12845:

Reguluje plánování, instalaci a údržbu pevných hasicích systémů a automatických sprinklerových systémů.

DIN EN 14489:

Návrh této normy upravuje požadavky na použití sprinklerových systémů podle DIN EN 12845 a definuje obecné zásady.

VdS CEA 4001:

Pokyny pro plánování a instalaci sprinklerových systémů.

V jakém intervalu musejí být sprinklerové systémy kontrolovány?

Státní stavební předpisy, předpisy na pracovišti a provozní bezpečnostní předpisy vyžadují, aby provozovatelé komerčních a průmyslových objektů zajistili řádné fungování protipožárních opatření. Patří sem také profesionální instalace hasicích systémů a jejich pravidelná údržba. Pravidelná kontrola zajišťuje, že systémy jsou připraveny k provozu a že v případě nouze fungují spolehlivě.

Provozovatel musí provést následující kontroly stacionárních hasicích systémů (podrobný seznam je obsažen ve VdS 2091 a 2893):

 • Denní vizuální kontrola
 • Týdenní kontroly
 • Měsíční kontroly
 • Pololetní a roční údržba
 • 25-letý přehled / 12,5-letý přezkum
Nahoru