Biocody a dispergátory

Důležitá poznámka: Každý systém je unikátní a vyžaduje individuální posouzení zohledňující kvalitu přídavné vody, materiálové provedení rozvodů a důležitých prvků v okruhu apod. Níže uvedený přehled dostupných produktů má za cíl ilustrovat dostupnou škálu chemických přípravků, avšak koncept péče pro Váš okruh může být navržen teprve po detailním seznámením se se všemi parametry.

moracid® 120: Speciální širokopásmový biocid s algicidním a fungicidním účinkem

 • Vhodný pro všechny průmyslové vodní okruhy, jakož i likvidaci slizovitých vrstev v papírenském průmyslu
 • Rychle působící, rapidní úmrtnost nežádoucího mikrobiálního oživení
 • Vysoce účinný i při nízkých koncentracích
 • Nezpůsobuje pěnění
 • Kompatibilní s většinou aniontových, kationtových a neiontových látek
 • Rozpadá se na přirozeně se vyskytující látky (tvorba bromidu)
 • Splňuje požadavky účinnosti proti baktériím Legionella podle norem VDI 2047-2 / DIN 13623
 • Účinná látka je schválena v 36. doporučení komise pro plasty jako činidlo proti tvorbě hlenu v papírenském průmyslu

moracid® 331: Speciální širokopásmový biocid

 • Vhodný pro všechny průmyslové vodní okruhy, jakož i likvidaci slizovitých vrstev v papírenském průmyslu
 • Efektivní širokospektrální biocid s poměrně nízkou toxicitou pro vyšší organismy
 • Kompatibilní s většinou aniontových, kationtových či neiontových látek a rovněž s akryláty
 • Obsahuje povrchově aktivní látky a tudíž nepění
 • Splňuje požadavky účinnosti proti baktériím Legionella podle norem VDI 2047-2 / DIN 13623
 • Účinná látka je schválena v 36. doporučení komise pro plasty jako činidlo proti tvorbě hlenu v papírenském průmyslu

moracid® 506: Speciální širokopásmový biocid

 • Vhodný pro všechny průmyslové vodní okruhy, otevřené i uzavřené, jakož i likvidaci slizovitých vrstev v papírenském průmyslu
 • Kompatibilní s většinou aniontových, kationtových či neiontových látek a rovněž s akryláty
 • Zcela nepěnivý, teplotně stabilní až do 60°C
 • Automatické dávkování pomocí dávkovacího čerpadla zlepšuje konstantní kvalitu vody
 • Splňuje požadavky účinnosti proti baktériím Legionella podle norem VDI 2047-2 / DIN 13623
 • Účinná látka je schválena v 36. doporučení komise pro plasty jako činidlo proti tvorbě hlenu v papírenském průmyslu

moracid® 550: Speciální širokopásmový biocid

 • Vhodný pro všechny průmyslové vodní okruhy, jakož i likvidaci slizovitých vrstev v papírenském průmyslu
 • Efektivní širokospektrální biocid účinný zejména proti baktériím Legionella Pneumophila
 • Kompatibilní s většinou aniontových, kationtových či neiontových látek a rovněž s akryláty
 • Splňuje požadavky účinnosti proti baktériím Legionella podle norem VDI 2047-2 / DIN 13623
 • Účinná látka je schválena v 36. doporučení komise pro plasty jako činidlo proti tvorbě hlenu v papírenském průmyslu

moracid® OX 125: Speciální širokopásmový biocid

 • Vysoce účinný desinfekční přípravek pro chladící a procesní vody eliminující biofilmy, ve kterých se mohou vyskytovat baktérie Legionella, E.Coli, apod.
 • Choroboplodné zárodky si nemohou vytvořit resistenci
 • Vysoký obsah účinné složky umožňuje poměrně nízké dávkování
 • Likviduje existující biofilm a chrání před tvorbou nového
 • Nezvyšuje přítomnost organických halogenů
 • Splňuje požadavky účinnosti proti baktériím Legionella podle norem VDI 2047-2 / DIN 13623
 • Účinně zabraňuje vzniku koroze způsobené biologickou cestou

moracid® OX 193: Speciální širokopásmový biocid s aktivním kyslíkem

 • Vhodný pro všechny průmyslové vodní okruhy, zejména otevřené systémy a pračky vzduchu
 • Nezvyšuje přítomnost organických halogenů
 • Mnohokrát převyšuje mikrocidní účinek čistého aktivního kyslíku
 • Nižší podíl CHSK
 • V závislosti na povaze organické zátěže může aktivní kyslík snížit hodnotu CHSK dávkováním přípravku moracid® OX 193 do procesní vody
 • Eliminace biologické koroze štěpením korozivních biofilmů
 • Zcela bez organických halogenů
 • Extrémně rychlá likvidace Legionell a dalších škodlivých mikroorganismů
 • Splňuje požadavky účinnosti proti baktériím Legionella podle norem VDI 2047-2 / DIN 13623

AC-BION OX 100: Speciální desinfekční prostředek a biocid

 • Pro systémy pitné vody, průmyslové chladící okruhy, pračky vzduchu, jakož i likvidaci slizovitých vrstev v papírenském průmyslu
 • Přátelský k životnímu prostředí, obsahuje výhradně neškodné rozložitelné komponenty
 • Velmi rychle odbourává jakékoli biofilmy
 • Extrémně rychlá likvidace Legionell a dalších škodlivých mikroorganismů
 • Splňuje požadavky účinnosti proti baktériím Legionella podle norem VDI 2047-2 / DIN 13623
 • Vysoká účinnost při likvidací baktérií Legionella, E.Coli, Pseudomonada, apod. díky rapidnímu oxidačnímu rozkladu
 • Ideální čistící efekt v kombinaci s přípravkem AC-QUEEST 400 (destrukce silných vápenatých nebo korozních úsad)
 • Účinně zabraňuje vzniku koroze způsobené biologickou cestou

AC-BION 300: Algicid a mikrocid

 • Netěkavý produkt vhodný pro všechny typy průmyslových okruhů, zejména chladicích a praček vzduchu
 • Zcela nepěnivý
 • Velmi nízká toxicita vůči vyšším organismům
 • Výrazně zvyšuje účinek peroxidu vodíku
 • Díky flokulační složce zajišťuje brilantně čistou vodu

AC-BION 512: Speciální širokopásmový biocid pro desinfekci povrchů

 • Pro většinu průmyslových vodních okruhů, zejména pak pro otevřené chladící systémy a pro dezinfekci vzduchových mycích komor a mikrobiálně zatížených povrchů
 • Nízké aplikační koncentrace s vysokou účinností
 • Mikrobiální organismy si nevybudují resistenci
 • Vysoká teplotní a chemická stabilita
 • Dobře rozpustný a nepěnivý
 • Velmi nízká toxicita
 • Velmi dobrá bio-statická ochrana povrchů s velmi dobrou penetrací, např. i pro dřevěné konstrukce

AC-BION 851: Speciální bio-dispergátor

 • Pro všechny typy průmyslových chladících okruhů i teplovodních a horkovodních systémů
 • Zcela bez fosfátů
 • Zabraňuje a omezuje tvorbu a růst biofilmů
 • Účinně snižuje tendenci vytvářet vápenaté usazeniny nebo šlemy
 • Současně funguje jako výtečný stabilizátor tvrdosti

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (33.2 + 33.5) *

Sečtěte a zaokrouhlete (19.8 + 24.4) *

Nahoru