Kombinované produkty

Důležitá poznámka: Každý systém je unikátní a vyžaduje individuální posouzení zohledňující kvalitu přídavné vody, materiálové provedení rozvodů a důležitých prvků v okruhu apod. Níže uvedený přehled dostupných produktů má za cíl ilustrovat dostupnou škálu chemických přípravků, avšak koncept péče pro Váš okruh může být navržen teprve po detailním seznámením se se všemi parametry.

coragard® OS 108: Speciální ochrana proti korozi a stabilizátor tvrdosti

 • Pro všechny otevřené průmyslové chladící okruhy a systémy procesní vody
 • Velice účinná antikorozní ochrana prostřednictvím tvorby několika ochranných mikro vrstev
 • Účinný přenos tepla není nijak ovlivněn
 • Synergické spolupůsobení všech aktivních složek
 • Neobsahuje organické halogeny

coragard® OS 406: Speciální stabilizátor tvrdosti a korozní inhibitor

 • Pro všechny otevřené chladící okruhy
 • Neobsahuje žádné těžké kovy, fosfáty ani anorganické fosforečnany
 • Excelentní antikorozní ochrana, zejména pro barevné kovy
 • Vysoká chemická a teplotní stabilita
 • Výrazně přispívá k dispergaci a tím optimalizuje přenos tepla

coragard® OS 416: Stabilizátor tvrdosti, dekarbonizace a ochrana proti korozi

 • Pro všechny typy chladících okruhů, zejména pro otevřené systémy s vysokou tvrdostí vody
 • Vhodný pro přídavné vody v otevřených okruzích s vysokou karbonátovou tvrdostí (> 7 mmol/l)
 • Má výborné dispergační vlastnosti, a tudíž je vhodný pro odstraňování vápenatých úsad (např. během tzv. on-line čištění)
 • Významně zlepšuje prostup tepla ve výměnících, chladících agregátech apod.
 • Umožňuje provozovat okruh na vysokém stupni zahuštění, a tedy snižovat náklady na přídavnou i odpadní vodu
 • Krom postupného odbourávání vápenatých úsad vytváří velmi účinný adsorpční film a přispívá tak k výborné antikorozní ochraně
 • Vyznačuje se vysokou chemickou stabilitou
 • Přátelský k životnímu prostředí, neobsahuje žádné těžké kovy ani fosforečnany

coragard® OS 586 IW: Speciální ochrana proti korozi a stabilizátor tvrdosti

 • Pro všechny průmyslové chladící okruhy, zejména otevřené systémy včetně nízkoteplotních, jakož i pro teplovodní okruhy
 • Velmi účinný inhibitor koroze
 • Neobsahuje zinek ani anorganické fosforečnany
 • Má výborné dispergační vlastnosti, a tudíž je vhodný pro odstraňování vápenatých úsad (např. během tzv. on-line čištění)
 • Funguje jako stabilizátor tvrdosti až do rozsahu m-hodnoty 10-13 mmol/l
 • Vhodný i pro chladicí systémy, které mají povoleno vypouštět odpadní vodu do povrchových vod (SRN: WHG Anhang 31)
 • Vzhledem ke kyselému charakteru tohoto produktu je obvykle možné zvýšit stupeň zahuštění a díky tomu podstatně snížit náklady na vodu

coragard® OS 587: Inhibitor koroze, stabilizátor tvrdosti a pH

 • Vhodný pro všechny průmyslové chladící okruhy s nízkou hodnotou pH, zejména otevřené, jakož i topné systémy nebo okruhy s nízkoteplotními médii
 • Bývá úspěšně aplikován tam, kde je nutné průběžné navyšování hodnoty pH
 • Neobsahuje zinek ani anorganické fosforečnany
 • Má výborné dispergační vlastnosti, a tudíž je vhodný pro odstraňování vápenatých úsad (např. během tzv. on-line čištění)
 • Funguje jako stabilizátor tvrdosti až do rozsahu m-hodnoty 10-13 mmol/l
 • Vhodný i pro chladicí systémy, které mají povoleno vypouštět odpadní vodu do povrchových vod (SRN: WHG Anhang 31)

coragard® OS 688: Speciální inhibitor koroze

 • Je navržen specificky pro dekarbonizované a odsolené přídavné vody, zejména pro otevřené chladící okruhy
 • Vysoce účinný inhibitor koroze neobsahující zinek ani anorganické fosforečnany
 • Vyznačuje se dobrou antikorozní ochranou i při nízké karbonátové tvrdosti (<2 mmol/l), vysokém obsahu chloridů nebo zvýšené provozní teplotě vody
 • Kompatibilní s kationickými biocidy

coragard® OS 689: Speciální inhibitor koroze

 • Je navržen specificky pro dekarbonizované a odsolené přídavné vody, zejména pro otevřené chladící okruhy
 • Vysoce účinný inhibitor koroze neobsahující zinek ani anorganické fosforečnany
 • Vyznačuje se dobrou antikorozní ochranou i při vysokém obsahu chloridů nebo zvýšené provozní teplotě vody
 • Kompatibilní s kationickými biocidy

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (30.8 + 10.3) *

Sečtěte a zaokrouhlete (4.4 + 22.6) *

Nahoru