Stabilizátory tvrdosti

Důležitá poznámka: Každý systém je unikátní a vyžaduje individuální posouzení zohledňující kvalitu přídavné vody, materiálové provedení rozvodů a důležitých prvků v okruhu apod. Níže uvedený přehled dostupných produktů má za cíl ilustrovat dostupnou škálu chemických přípravků, avšak koncept péče pro Váš okruh může být navržen teprve po detailním seznámením se se všemi
parametry.

AC-QUEST 100: Speciální stabilizátor tvrdosti

 • Pro všechny otevřené průmyslové vodní chladící okruhy
 • S nízkým obsahem fosfátů, minimální zatížení odpadní vody, a tedy přátelský k životnímu prostředí
 • Vysoká teplotní a chemická stabilita
 • Výrazná dispergační kapacita snižuje míru usazování suspendovaných pevných látek; proto lze nastavit vyšší hodnoty zahuštění
 • Zajišťuje čisté teplosměnné plochy ve výměnících tepla
 • Poskytuje antikorozní vlastnosti

AC-QUEST 365: Stabilizátor tvrdosti přátelský k životnímu prostředí

 • Pro otevřené průmyslové vodní chladící okruhy
 • Neobsahuje žádný chemicky vázaný fosfor
 • Má výborné dispergační vlastnosti, a tudíž je vhodný pro odstraňování vápenatých úsad (např. během tzv. on-line čištění)
 • Vhodný pro vody s vysokým stupněm tvrdosti
 • Snadno biologicky odbouratelný
 • Vysoce chemicky stabilní
 • Neobsahuje žádné organické halogeny

AC-QUEST 370: Speciální stabilizátor tvrdosti

 • Pro otevřené a uzavřené průmyslové vodní chladící okruhy
 • Vysoká teplotní stabilita
 • Excelentní dispergační vlastnosti
 • Vhodný pro vody s vysokým stupněm tvrdosti
 • Rozpouští stávající usazeniny vodního kamene
 • Umožňuje prodloužení doby mezi cykly čištění, a tedy snižuje náklady
 • Napomáhá inhibici koroze
 • Nevyžaduje žádné speciální označení ani speciální přepravní podmínky
 • Neobsahuje organické halogeny

AC-QUEST 400: Stabilizátor tvrdosti

 • Pro otevřené a uzavřené průmyslové chladící okruhy a rovněž pro pračky vzduchu
 • Moderní a ekologická formulace přátelská k životnímu prostředí
 • Neobsahuje těžké kovy, chemicky vázaný fosfor ani anorganické fosforečnany
 • Vysoce teplotně a chemicky stabilní
 • Výrazně přispívá k dispergaci a tím optimalizuje přenos tepla

AC-QUEST 405: Speciální stabilizátor tvrdosti

 • Pro všechny otevřené průmyslové chladící okruhy a rovněž pro pračky vzduchu
 • Neobsahuje těžké kovy, chemicky vázaný fosfor ani anorganické fosforečnany
 • Vysoce teplotně a chemicky stabilní
 • Výrazně přispívá k dispergaci a tím optimalizuje přenos tepla

AC-QUEST 410: Speciální stabilizátor tvrdosti a on-line dekarbonizace

 • Pro všechny průmyslové okruhy, zejména otevřené chladící systémy a pračky vzduchu
 • Velmi přátelský k životnímu prostředí
 • Neobsahuje těžké kovy ani chemicky vázaný fosfor
 • Velmi dobré dispergační vlastnosti a odstraňování vápenatých úsad během on-line čištění
 • Optimalizuje přenos tepla ve výměnících, chladících zařízeních apod.
 • Obzvláště vhodný pro chladící vody s vysokou m-hodnotou ke snížení karbonátové tvrdosti
 • Umožňuje provozovat okruh na vysokém stupni zahuštění, a tedy snižovat náklady na přídavnou i odpadní vodu
 • Vysoce chemicky stabilní

AC-QUEST 415: Speciální stabilizátor tvrdosti a on-line dekarbonizace

 • Pro všechny průmyslové okruhy, zejména otevřené chladící systémy s vysokou tvrdostí vody
 • Zejména vhodný pro přídavnou vodu otevřených okruhů, která se vyznačuje vysokou m- hodnotou (>7mmol/l)
 • Velmi dobré dispergační vlastnosti a odstraňování vápenatých úsad během on-line čištění
 • Optimalizuje přenos tepla ve výměnících, chladících zařízeních apod.
 • Umožňuje provozovat okruh na vysokém stupni zahuštění, a tedy snižovat náklady na přídavnou i odpadní vodu
 • Vysoce chemicky stabilní
 • Přátelský k životnímu prostředí, neobsahuje těžké kovy ani chemicky vázaný fosfor

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (9.2 + 43.8) *

Sečtěte a zaokrouhlete (4.5 + 46.9) *

Nahoru