Analýzy

Servisní analýza je důležitou součástí obsluhy chladicího systému a zabezpečuje jeho hospodárný provoz. Pravidelná kontrola kvality vody a dávkovacích zařízení je nutná.

Analytická činnost

Pro optimalizaci správného provozování Vašeho vodního systému Vám doporučujeme provádět pravidelnou analýzu systémově relevantních parametrů. Základní analýzu provádí náš specialista, od kterého obdržíte písemnou zprávu s vyhodnocením výsledků a konkrétním doporučením pro další období.
Laboratorní zpráva Vám poskytne informaci o základních parametrech okruhu, např. hodnoty pH, el. vodivosti, alkality, tvrdosti vody, obsahu chloridů či železa. Rovněž stanovujeme obsah aktivní složky, aby se ověřila její koncentrace v cirkulující vodě a případně upravilo dávkování. Velmi důležitým parametrem je sledování tzv. biologického oživení, kdy na základě koncentrací kultur vyhodnocujeme přítomnost řas, bakterií, hub apod. a regulujeme dávkování příslušných biocidů.

Následná servisní zpráva pak sumarizuje stav okruhu a shrnuje doporučení pro další období.

Měření protikorozní ochraný

Pro sofistikovanější laboratorní analýzy využíváme zázemí našeho partnera, společnosti Aqua-Concept, jehož laboratoř nabízí provádění těchto činností a analýz:

Pro zajištění ochranného účinku proti korozi musí jak potrubní materiály, tak i cirkulační voda splňovat vysoké standardy, neboť jakmile jsou trubky trvale poškozeny korozí, je jejich výměna značně nákladná a dochází k nežádoucím odstávkám ve výrobě.
Pomocí našich měření ochrany proti korozi můžeme kvalifikovaně predikovat, zda je Váš systém korozivní nebo ne. Metodika umožňuje odhadnout korozní chování materiálů ve vašem systému.

Vaše výhody

 • Kvalitativní prohlášení o korozivitě kovů ve vodném roztoku za různých zkušebních podmínek (materiály, dynamika / statika, teplota, doba trvání)
 • Grafické znázornění všech výsledků testu a vizuální vyhodnocení výsledků
 • Stanovení korozní rychlosti [v µm/rok], jakož i hodnot pH a vodivosti a jejich změn v průběhu zkoušky
 • Interpretace výsledků testu

A takto to funguje

Odpovídající materiál (zde jsou také možné kombinace) je ponořen do zkoumané kapaliny. Za dříve definovaných zkušebních podmínek se zkouška provádí po určitou zkušební dobu. Experiment je poté vyhodnocen.

Následující materiály mohou být testovány

 • Ocel
 • Nerezová ocel
 • Pozinkované materiály
 • Zinek
 • Mosaz
 • Měď
 • Hliník

Co budeme od Vás potřebovat

 • Alespoň 500 ml cirkulační vody v uzavíratelné nádobě je zapotřebí na provedení testu
 • Označení doby odběru vzorků
 • Vzorek označte prosím následujícími informacemi: Společnost, kontaktní osoba, telefon, e-mail
 • Cenu poskytneme na vyžádání. Neváhejte nás kontaktovat!

Měření anti-freeze kapalin

Pravidelná údržba chladicích, geotermálních nebo solárních systémů je součástí standardních postupů, které zaručují účinnost systému a bezpečnost provozu. To zahrnuje mimo jiné pravidelnou kontrolu teplonosné tekutiny. Po narušení rovnováhy již není zaručena ochrana proti mrazu a korozi. Zejména nedostatečná ochrana proti mrazu může mít pro systém devastující důsledky.

Tepelná degradace anuluje ochranu před mrazem

Anti-freeze charakteristika solárních kapalin musí zaručit proti mrazovou ochranu i při nízkých teplotách a zároveň musí zůstat stabilní i při teplotách vysokých. Problém: Takzvaná termální hnízda v průběhu času rozkládají glykol v chladících kapalinách. Účinek proti mrazové ochrany se postupně ztrácí.

Ne každé měření anti-freeze ochrany vede k platným výsledkům

Pravidelná kontrola protimrazových vlastností je proto nezbytná pro provozní bezpečnost systémů. Teoreticky by každý majitel zařízení mohl zkontrolovat anti-freeze ochranu refraktometrem. Vyvstávají však dva problémy: Zaprvé, tepelný rozklad glykolu zásadně ztěžuje spolehlivost měření. Na druhé straně teplosměnné kapaliny, jako jsou chladicí solanky, solární kapaliny nebo nemrznoucí kapaliny, sestávají nejenom ze směsí čistého glykolu nebo ethanolu a vody. Dále zpravidla obsahují inhibitory koroze nebo jiné přísady. A to je háček. Konvenční zkoušky bodu tuhnutí měřením hustoty nebo jinými fyzikálně-technickými procesy (refraktometrie) nenabízejí přesné výsledky pro běžné tekutiny pro přenos tepla, protože inhibitory obvykle měření značně ovlivňují. Profesionální měření podle normy ASTM D 1177 poskytuje skutečnou bezpečnost systému.

Profesionální měření protimrazové ochrany podle normy ASTM D 1177

Aqua-Concept GmbH Vám nyní nabízí profesionální měření protimrazové ochrany až do -70 ° C podle normy ASTM D 1177. Vločkování ledu je stanoveno automatickým nízkoteplotním kryostatem s PLC řízením. Zejména lze stanovit směsi vody s monoethylenglykolem, monopropylenglykolem nebo ethanolem. Jsou možná jednotlivá stanovení nebo standardizovaná dvojitá stanovení. Díky podrobné zprávě o analýze a spolehlivým výsledkům můžete nyní posoudit odolnost vašeho systému proti mrazu.

Nahoru