Teplosměnné kapaliny

Důležitá poznámka: Každý systém je unikátní a vyžaduje individuální posouzení zohledňující kvalitu přídavné vody, materiálové provedení rozvodů a důležitých prvků v okruhu apod. Níže uvedený přehled dostupných produktů má za cíl ilustrovat dostupnou škálu chemických přípravků, avšak koncept péče pro Váš okruh může být navržen teprve po detailním seznámením se se všemi parametry.

coracon® HE 6+ : Ochrana topných okruhů (koncentrát)

 • Koncentrát určený k ochraně systémů vytápění, a to především pro topné okruhy, podlahové vytápění nebo solární zařízení
 • Neobsahuje molybden 
 • Nabízí optimální ochranu proti korozi pro všechny materiály v systému jako je ocel, měď, mosaz nebo hliník
 • Stabilní až do celkové tvrdosti vody 20 °dH
 • Produkt je šetrný k životnímu prostředí
 • Zabraňuje tvorbě kalů a nečistot v systému, zlepšuje přenos tepla
 • Koncentrát ani naředěná směs nepoškozují těsnění
 • Mísitelný s vodou v jakémkoli poměru

coracon® VE 9: Ochrana topných okruhů s nízkým obsahem solí (koncentrát)

GREEN PRODUCTS by Aqua Concept (Bio-based, Bio-produced, CO2-neutral)

 • Koncentrát určený do nových nebo čištěných topných okruhů, podlahového vytápění nebo solárních zařízení v kombinaci s plně demineralizovanou vodou
 • Produkt je šetrný k životnímu prostředí
 • Je dodržena směrnice VDI 2035 pro elektrickou vodivost
 • Optimální ochrana proti korozi pro všechny použité materiály v systému, jako je ocel, měď, mosaz a hliník
 • Prevence vzniku kalů a nečistot
 • Zlepšení přenosu tepla a stabilizace hodnoty pH
 • Bez dusitanů, fosfátů a sekundárních aminokyselin
 • Koncentrát ani naředěná směs nepoškozují těsnění
 • Biologicky rozložitelný

coracon® SOL 5: Ekologická náplň solárních systémů

 • Nemrznoucí koncentrát určený k přenosu tepla pro solární systémy do rozsahu teploty cca 180°C
 • Optimální ochrana proti korozi všech kovů používaných v systému (včetně mědi a hliníku) 
 • Zabraňuje tvorbě jakýchkoli usazenin 
 • Díky svému kladnému ekologickému a fyziologickému hodnocení je vhodný pro všechna komerční a soukromá zařízení
 • Mísitelný s vodou v jakémkoli poměru 
 • Produkt je šetrný k životnímu prostředí, biologicky rozložitelný

coracon® SOL 5 HF: Ekologická náplň solárních systémů

 • Nemrznoucí produkt určený k přenosu tepla pro vakuové trubice solárních systémů až do rozsahu teploty cca 260°C
 • Díky svému kladnému ekologickému a fyziologickému hodnocení je vhodný pro všechna komerční a soukromá zařízení
 • Produkt je šetrný k životnímu prostředí, biologicky rozložitelný
 • Neobsahuje nitridy, sekundární aminy, sloučeniny boru, molybden, ethylenhexanové kyseliny

coracon® LT EKO F-15: Geotermální chladicí kapalina bez glykolů a triazolu

 • Ekologická kapalina zcela nového typu, šetrná k životnímu prostředí a určená pro přenos tepla v geotermálních aplikacích a tepelných čerpadlech
 • „Ready-mix“ přípravek vyrobený na bázi přírodní kyseliny jantarové*, z geneticky nemodifikovaných rostlin a vody, prostý jakýchkoli glykolů
 • Jediný produkt s nulovým obsahem inhibitorů na seznamu LAWA (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser), označený jako „extrémně přátelský k životnímu prostředí“
 • Snadno biologicky odbouratelný (99,9% během 10 dnů)

Výhody oproti kapalinám na bázi mono ethylen glykolu nebo monopropylenglykolu:

 • Extrémně nízká viskozita a podstatně lepší vlastnosti přenosu tepla 
 • Nižší spotřeba energie, vhodnější pro konstrukci zařízení a díky tomu přispívající k nižším nákladům
 • Vynikající ochrana proti korozi bez potřeby dalších přísad
 • Minimální riziko potenciálního výpadku systému

*  Kyselina jantarová (butandiová) je přirozenou součástí buněk řady organismů (rostlin i živočichů včetně člověka) a bývá m.j. nasazována v potravinářském průmyslu, kosmetice nebo alternativní medicíně

 

coracon® LT EKO F-30: Teplonosná kapalina neobsahující glykoly vhodná pro potravinářské aplikace

 • Ekologická kapalina zcela nového typu, šetrná k životnímu prostředí a určená pro nízkoteplotní aplikace v potravinářském průmyslu
 • „Ready-mix“ přípravek vyrobený z geneticky nemodifikovaných rostlin a vody, prostý jakýchkoli glykolů
 • Anti-freeze ochrana až do -30°C
 • Zalistováno na seznamech NSF/HT1 a Kosher certifikováno
 • Typické oblasti nasazení: Chladírny, kluziště, větrné tunely, mrazicí tunely a pulty

Výhody oproti kapalinám na bázi mono ethylen glykolu nebo monopropylenglykolu:

 • Extrémně nízká viskozita a podstatně lepší vlastnosti přenosu tepla 
 • Nižší spotřeba energie, vhodnější pro konstrukci zařízení (zařízení mohou být dimenzována až o 10% menší) a díky tomu přispívající k nižším nákladům
 • Vynikající ochrana proti korozi bez potřeby dalších přísad
 • Minimální riziko potenciálního výpadku systému

Výhoda oproti kapalinám na bázi octanu draselného:

 • Optimální antikorozní ochrana i v přítomnosti rozpuštěného kyslíku

coracon® WT 6N: Nemrznoucí směs pro TZB

 • Koncentrát určený pro přípravu teplosměnného média a ochrany proti zamrznutí pro uzavřené okruhy UT technických objektů, chlazení nebo geotermální aplikace vyrobený na bázi monoethylglykolů
 • Lze použít v rodinných domech i větších objektech s odstaveným topným systémem, ve kterém hrozí nebezpečí zamrznutí
 • Produkt je šetrný k životnímu prostředí
 • Obsahuje vysoce účinná antikorozní aditiva a stabilizátory tvrdosti a poskytuje tak optimální ochranu proti korozi všech kovů používaných v systému (včetně mědi a hliníku)
 • Zabraňuje tvorbě veškerých usazeninám 
 • Stabilizuje hodnotu pH 
 • Má pozitivní ekologické a fyziologické hodnocení 
 • Neatakuje těsnicí materiály
 • Mísitelný s vodou v jakémkoli poměru, nicméně koncentrace by měla být větší než 25%

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (27.5 + 2.5) *

Sečtěte a zaokrouhlete (47.7 + 10.7) *

Nahoru