Chlazení velkých motorů

Použití chladicích kapalin ve velkých průmyslových motorech je mimořádně sensitivní a vyžaduje zvláštní know-how. Ať už jde o potravinářský, automobilový, lodní, papírenský, chemický nebo farmaceutický průmysl. Dlouhodobé zkušenosti oddělení výzkumu a vývoje společnosti Aqua-Concept zaručují odborně vyvinuté, specifické produkty pro každou oblast, splňující požadavky výrobců motorů i provozovatelů generátorů BHKW (Blockheizkraftwerk).

coracon® BF 6: Speciální chladicí kapalina motoru s nemrznoucí směsí (koncentrát)

 • Koncentrát na ochranu proti korozi s nemrznoucími vlastnostmi pro použití ve velkých motorech
 • Ochrana proti mrazu až do - 45 ° C
 • Bez minerálních olejů, bez dusitanů, bez silikátů a sekundárních aminů
 • Vyrobeno na bázi OAT
 • Výborně kompatibilní s těsnicími materiály (elastomery) používanými v motorovém průmyslu
 • Separace oleje není nepříznivě ovlivněna
 • Nedochází k tvorbě emulze
 • Obzvláště šetrné k životnímu prostředí, neobsahuje žádné nebezpečné látky

coracon® BF 6 HT: Speciální chladicí kapalina motoru pro vysokoteplotní aplikace s nemrznoucí ochranou (ready-mix produkt)

 • Nemrznoucí kapalina chladiče přímo připravená k použití 
 • Šetrná k životnímu prostředí
 • Vhodné pro použití v systémech vystavených vysokým teplotám nebo pro chladicí systémy s tepelnými výměníky výfukových plynů v chladicím okruhu motoru
 • Minimální ochrana proti mrazu až do – 20°C nebo - 24 °C (verze produktu BF 6 HT -20 nebo BF 6 HT -24)
 • Přítomné inhibitory zaručují dokonalou dlouhodobou ochranu proti korozi i při vysokých teplotách chladicí vody
 • Ochrana proti korozi je dosažena u všech kovů a slitin kovů včetně hliníku
 • Výborně kompatibilní s těsnicími materiály (elastomery) používanými v motorovém průmyslu
 • Voda ve směsi splňuje vlastnosti stanovené MWM podle TR 0199-99-2091 / 9

coracon® VCI 1: Konzervační ochrana dutin

 • Vysoce účinná přísada proti korozi pro obvody motoru a systémy výměníku tepla
 • Optimální ochrana pro železo a barevné kovy
 • Ochranného účinku je dosaženo prostřednictvím těkavých organických inhibitorů koroze, které působí v plynné fázi (Vapor Corrosion Inhibitors)
 • S úspěchem účinkuje také tam, kde klasické kontaktní inhibitory koroze nefungují
 • Perfektní jako dlouhodobá ochrana proti korozi pro uskladněné chladicí okruhy vody, které po výrobním procesu stále obsahují zbytkovou vodu

coracon® BL 6: Speciální chladicí kapalina motoru bez nemrznoucí přísady (koncentrát)

 • Koncentrát na ochranu proti korozi bez nemrznoucích přísad pro trvalé chlazení motoru
 • Bez minerálních olejů, boritanů, dusitanů a sekundárních aminů
 • Mísitelný v jakémkoli poměru s glykolem (MEG nebo MPG)
 • Optimální ochrana proti korozi i pro součásti z šedé litiny
 • Hliníkové materiály jsou rovněž účinně chráněny tvorbou filmu
 • Výborně kompatibilní s těsnicími materiály (elastomery) používanými v motorovém průmyslu
 • Obzvláště šetrný k životnímu prostředí

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (41.9 + 24.8) *

Sečtěte a zaokrouhlete (31.4 + 5.3) *

Nahoru