Topné systémy

Ústřední vytápění pracuje s vodou jako s nositelem tepla. Voda obsahuje soli a plyny (kyslík), díky nimž je agresivní a napadá materiály topných oběhových systémů. Poškození vlivem koroze v uzavřených topných systémech se nesmí v žádném případě podceňovat. Kyslík a soli se stále znovu dostávají do cirkulačního oběhu. Děje se to při plnění topných zařízení nebo např. difuzí přes stěny plastových trubek u podlahových topení.

I u moderních topných systémů dochází k následujícím dějům:

 • Koroze
 • Vznik netěsností
 • „Květnatění“
 • Tvorba povlaků a kalů

To může opakovaně způsobovat funkční poruchy čerpadel, ventilů a topných těles, nárůst nákladů na topení, zvýšené náklady na technologickou i odpadní vodu a v neposlední řadě i předčasné opotřebení topného systému.

Při normálním provozu nejsou tyto problémy v prvních provozních letech obvykle pozorovatelné. Potíže se většinou vyskytnou až po několika letech. Zvláště po delších letních odstávkách na začátku topné sezóny. Proto má zásadní význam, pokud možno již od začátku učinit taková opatření, která vedou k efektivnímu a k bezproblémovému provozu vodních okruhů topných systémů, aby bylo v maximální míře dosaženo provozní spolehlivosti a funkčnosti okruhu po celou dobu životnosti zařízení. 

Topná voda má v zásadě korozivní účinky na železné materiály. Ale působí korozivně i na barevné kovy, jako jsou měď a mosaz.  Pokus vytěsnit kyslík z topné vody během letního období se většinou nedaří, protože voda v topném systému je chladná. Proto je vedle výběru vhodného konstrukčního materiálu rovněž důležitá i adekvátní péče o vodu v topných systémech. To může adekvátně snížit požadavky na škálu kvalitních materiálů. Je nezbytné do čerstvé vody přidávat inhibitory koroze. Ty vytvoří ochrannou vrstvu na povrchu materiálu a tím sníží korozivní účinky vody. Tento postup je nezávislý na tom, zda voda proudí nebo je v klidu.
 
Navíc se musí brát zřetel na to, že čerstvá voda obsahuje rozpuštěné soli formující zejména vápencové usazeniny, a to při doplňování nezměkčené nebo jen částečně změkčené vody. Podle potřeby musí být čerstvá voda před nadávkováním do cirkulačního oběhu změkčena. 

Pokud jsou již v systému zárodky koroze, doporučuje se nasadit vodní topné filtry CORACON. Tyto teplovodní filtry nasazuje společnost Aqua-Concept s úspěchem již řadu let např.do motorových chladících okruhů, kde se velmi dobře osvědčily. Jejich robustní konstrukce zaručuje velmi dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu. Nasazení těchto filtrů má za následek čistou nezkalenou topnou vodu, čímž se sníží problémy spojené s erozí a s ucpáváním systému. Velikost vodních topných filtrů CORACON závisí na objemu okruhu topné vody. Existují filtry pro systémy od 20 do 40.000 litrů. 

Kontrola koroze v topných systémech 

Korozivní účinky vody jsou úzce spojeny s látkami, které voda obsahuje, což lze prokázat vhodnou laboratorní zkouškou. Použitím vzorku na testování koroze jsou účinky koroze viditelné již během ca 14 dní. 

Srovnávací měření po přídavku vhodného anti-korozívního ochranného prostředku většinou prokáže výrazné rozdíly. Přidáním odzkoušeného protikorozního přípravku z produktové řady CORACON se zpravidla dosáhne výrazného zlepšení, kdy je dosaženo faktoru 40, což znamená, že protikorozní ochrana je účinná z ca. 97-98 %. 

Toto měření může být přirozeně provedeno také v topném systému.  Do zvolené zóny se uchytí do držáku tzv. korozní kupón a za ca 3 až 6 měsíců se provede vyhodnocení.

Vaše výhody důsledné péče o vodu v parních a topných systémech jsou:

 • Protikorozní ochrana fungující pomocí ochranné vrstvy na kovovém povrchu a vytěsňování kyslíku
 • Zamezení vzniku vápenatých usazenin přidáním účinných stabilizátorů tvrdosti 
 • Je možné pomalé odbourání existujících vápenatých povlaků 
 • Významná úspora paliva a energie zamezením tvorby vápenatých usazenin a korozních produktů
 • Nižší náklady na výměnu technologických dílů a nižší potřebě čištění
 • Splnění příslušných norem
 • Protikorozní ochrana a filtrační systém z jedné ruky 
 • Snížené objemy odkalení v topných systémech 
Nahoru