Kašny a fontány

Důležitá poznámka: Každý systém je unikátní a vyžaduje individuální posouzení zohledňující kvalitu přídavné vody, materiálové provedení rozvodů a důležitých prvků v okruhu apod. Níže uvedený přehled dostupných produktů má za cíl ilustrovat dostupnou škálu chemických přípravků, avšak koncept péče pro Váš okruh může být navržen teprve po detailním seznámením se se všemi parametry.

fontagard® R1 a R2: Čistící přípravek, odstranění vápenatých úsad

 • R1 – kyselý čistící přípravek k likvidaci úsad
 • R2 – Slouží k neutralizaci odpadních vod na hodnotu pH 6 – 8
 • Zcela neškodná sada, může být vypuštěno do kanalizace
 • Snadná manipulace, rychlý účinek
 • Přátelský k životnímu prostředí
 • Kompatibilní s většinou materiálů (ocel, litina, hliník, barevné kovy, …)
 • Neobsahuje korozi způsobující chloridy
 • Během čištění se negenerují žádné kyselé výpary
 • Generuje pasivační antikorozní vrstvu

fontagard® K1: Čištění, desinfekce a konzervace

 • Pórově hluboké mikrobiální čištění a dezinfekce bazénů kašen, fontán a vnějších ploch
 • Udržitelná konzervace i s aplikací malých dávek
 • Spolehlivá likvidace bakterií, bio-šlemů a mikrobů
 • Nízké hodnoty toxicity pro lidi a zvířata
 • Uživatelsky přívětivý díky krátkým časům expozice
 • Dlouhodobě možné nasazení díky vysoké chemické a tepelné stabilitě
 • Žádný vývoj resistence mikroorganismů

fontagard® S2: Trvale bez vápenatých úsad

 • Stabilizátor tvrdosti bez tvorby pěny rozpouští vápenaté usazeniny a stabilizuje zbytkovou tvrdost ve vodě
 • Vhodný rovněž pro přesycenou cirkulující vodu
 • Jemné odstranění tvrdých a těžko přístupných usazenin vodního kamene
 • Kompletní disperze suspendovaných pevných látek
 • Snížení pH na 7-8 zabraňuje tvorbě nových usazenin
 • Méně čištění a náklady na budoucí údržbu
 • Nižší spotřeba čerstvé vody a nižší náklady na vodu
 • Minimální znečištění odpadní vody v důsledku nízkého obsahu fosfátů

fontagard® M1 a M2: Likvidace baktérií

 • Nepěnivý biocid vyvinutý na bázi patentovaných organických sloučenin dusíku specificky pro individuální čištění fontán, kašen a vodních dekorativních prvků
 • Rychlé hubení bakterií, hub a řas (např. Legionella pneumophila)
 • Obrana proti obnovenému růstu řas či bakteriální resistenci
 • Velmi dobré dlouhodobé účinky
 • Nízké ekologické znečištění vody, bez organických halogenů
 • Díky flokulační složce zajišťuje brilantně čistou vodu

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (19.0 + 1.7) *

Sečtěte a zaokrouhlete (19.3 + 28.0) *

Nahoru